Điều khoản dịch vụ của Triệu Phú Saga

Triệu Phú Saga là tên gọi của trò chơi trực tuyến trên điện thoại di động. Một khi đã tham gia trò chơi này đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ các điều khoản của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Trò chơi có thể được nâng cấp nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó.

  1. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi bạn sử dụng dịch vụ và hiệu lực của nó sẽ kéo dài cho đến khi bạn hủy bỏ tư cách thành viên hoặc tài khoản của bạn đã hết thời hạn sử dụng. Bản thoả thuận này không thay thế bất cứ điều khoản nào khi bạn sử dụng dịch vụ của công ty thứ ba.
  2. Khi tham gia chơi Triệu Phú Saga, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi quyền thu thập , xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn . Bất kỳ thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập sẽ được bảo mật.
  3. Bạn sẽ không cho phép bất cứ ai sử dụng thông tin đăng nhập của bạn hoặc cung cấp cho họ bất cứ ai khác . Nếu bạn làm thế, bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả của điều này và đồng ý bồi thường đầy đủ với bất kỳ thiệt hại có thể xảy ra.
  4. Khi tham gia chơi Triệu Phú Saga,, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể hiển thị tên truy cập của bạn , điểm trò chơi và các thông tin khác có liên quan trong trò chơi của chúng tôi .
  5. Chúng tôi có quyền thay đổi một phần hoặc tất cả trò chơi, hoặc dừng phát hành trò chơi.
  6. Trò chơi của chúng tôi có thể bao gồm tiền tệ ảo như tiền xu và hàng hóa ảo Tiền ảo , hàng hóa ảo không được đổi thành tiền thật, hàng hóa thực tế hoặc dịch vụ thực tế từ chúng tôi hoặc bất cứ bên thứ ba khác nếu không được sự đồng ý của chúng tôi
  7. Chúng tôi có quyền kiểm soát, điều chỉnh , thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ tiền tệ ảo hay hàng ảo mà không có bất kỳ trách nhiệm với bạn
  8. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào trò chơi cũng như các hành vị lừa đảo, mạo nhận, đăng nhập trái phép tài khoản của người chơi khác. Khi phát hiện, chúng tôi sẽ khóa tài khoản và có hình thức xử lý nghiêm khắc
  9. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt truy cập của bạn với trò chơi của chúng tôi nếu chúng tôi phát hiện bạn vi phạm các điều khoản này
  10. Nếu quyền sử dụng tài khoản của bạn bị chấm dứt vì ban đã không tuân thủ các điều khoản này hoặc do bạn đơn phương chấm dứt, bạn sẽ mất bất kỳ tiền tệ ảo , hàng hóa ảo mà bạn đang sở hữu