Quyền riêng tư của người chơi Triệu Phú Saga

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin về tài khoản Facebook, địa chỉ mail của bạn để làm trò chơi thú vị hơn và tạo kết nối với bạn bè của bạn. Bất cứ thông tin nào bạn cung cấp sẽ được bảo mật.

Khi bạn liên hệ tới bên chăm sóc khách hàng, chúng tôi có thể lập hồ sơ lưu về những nội dung liên lạc của bạn nhằm giúp giải quyết bất cứ các vấn đề nào bạn có thể gặp phải. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn biết về dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như cho bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

Chúng tôi sẽ đề nghị bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

Mọi câu hỏi thắc mắc vui lòng gửi mail tới: hotro@ailamtrieuphu.com